София 1142
бул. В. Левски 28А
+359 878 430 243
+359 2 963 02 94
office1@tbstradix.com
 
Сред клиентите ни са

  • 12 министерства, държавни агенции и други ведомства
  • 250 банки, одиторски компании и търговски дружества
  • 9 фондации и дружества с идеална цел
През последните 17 години имаме

  • 12 200 изпълнени проекта за превод и легализация на документи
  • 5 200 изпълнени проекта за превод на текстове, документи, книги, сайтове и др.
  • 480 изпълнени устни преводи на конференции, семинари, работни срещи, разговори и др.
Работим с най-добрите специалисти в нашата сфера

  • 422 заклети преводачи
  • 788 регистрирани преводачи
  • 92 редактори

 


Мнения от клиентиСъбития в ТБС Традикс

ТБС ТРАДИКС ООД поднови договора си с МОМН за преводи и легализация

Новини от света на езиковите преводи

Европейският съюз вече има 24 официални езика. Новият член на семейството е хърватският език. Виж повече…
 

Кариери

ТБС Традикс търси преводачи с английски език, които могат да работят с SDL Trados и wordfast. Виж повече…