ЕКСПРЕСНИТЕ ПРЕВОДИ И "ПРЕБОРВАНЕТО" ИМ

Експресните преводи са кошмар за много преводачи. Те са изтощителни и понякога неблагодарни, защото полученият резултат може да не е най-добрият. Но са неизбежни.

Концентрация

Способността на човек да се съсредоточи максимално в рамките на един относително кратък период от време при извършването на дадена умствена и физическа дейност е често пъти вродено качество. Разбира се, то може да се тренира и развива, но създаването му е трудно, тъй като изисква изключителна дисциплина и упоритост.

В работата на преводача това на практика означава за даден момент да „изключи“ напълно заобикалящата го среда, да осмисли бързо текста и, сливайки се с компютъра, да сътвори най-доброто, на което е способен.

Стрес при експресните преводи

Много опитни преводачи не съумяват да се справят с напрежението при извършване на такъв тип преводи. То води до притеснение, което пък е последвано от блокиране и невъзможност да се свърши работа, или до всякакъв вид пропуски – от изпуснат текст до неуместно или откровено грешно преведени термини. Преодоляването му, на първо място, е въпрос на психика, а след това влизат в действие желанието и опитът.

Вид и формат на текста

Немаловажно е и на какъв носител е предоставен текстът – на хартия или в електронен вид. Четивността, разстоянието между редовете, размерът и видът на шрифта, наличието на таблици, графики или изображения също влияят на качественото и бързо изпълнение. На някого може да му изглежда странно, но всички преводачи с повечко опит осъзнават това и, когато е възможно, извършват допълнителна предварителна обработка на текста за превод.

Качество на текста за превод

Резултатът от труда на преводача, особено при експресните преводи, зависи пряко и от качеството на текста за превод. А то далеч невинаги е добро. Всяка една неяснота, двусмислие, неправилна пунктуация, грешна подредба на изречението, объркано съгласуване /решаващо например за падежните езици/ изискват допълнително време за разтълкуване на смисъла. А време няма! Нито за мислене, нито за въпроси и консултации. Преводачът трябва да изстиска всичко от себе си, да вложи цялата си енергия, за да се получи добър превод.

Ами сега?

Всеки се е сблъсквал с проблем с компютъра. Но когато такъв възникне при изпълнение на експресен превод, той може да има сериозни последици. Загубата на част или дори на целия преведен текст по неясни, поне към дадения момент, причини е сред най-честите проблеми. Липсата на време за разни предпазни мерки като запазване на резервно копие на друг носител например увеличава значително риска. За съжаление, това се случва. Безгрешни хора няма, няма и машини, които не се развалят. Единственият начин да се избегне подобна ситуация е да се познава добре техниката и да се спазват някои прости правила: създаване на резервни копия, работа в онлайн среда и др.

Кога ще стане?

Този натрапчиво често задаван въпрос от страна на възложителя/клиента допълнително затруднява доброто изпълнение. Малко хора си дават сметка, че превеждането е особена мисловна дейност, изключително трудна и отговорна. Не разбират, че „претупването“ ѝ може да има далеч по-сериозни отрицателни последици за по-малък или по-голям кръг от хора, отколкото отлагането ѝ във времето, с цел да се вмести в едни разумни срокове и даде полезния за всички резултат.

„Двете страни на монетата“

Казаното по-горе е предназначено и за двете страни, които участват в процеса – и за преводачите, и за възлагащия превод. За преводачите е от огромна важност да се подготвят, колкото могат по-добре, психически и технически за моментите, в които изпълняват експресни писмени преводи, а за възлагащите ще бъде от полза да разберат по-добре сложността и трудностите, с които е свързано експресното изпълнение на преводи. В края на краищата целта е обща – един добър превод, който изпълнява своето предназначение. Надеждата ни е, че с повече разбиране целият процес ще протича по-гладко и за „двете страни на монетата.“