Цени за легализация, устни преводи, редакция и корекция

Цени за легализация

Цената на легализацията в различните министерства, посолства, дирекции и др. варира в зависимост от срока на изпълнение и вида на документа.

Общата стойност на услугата се формира като сбор от фирмената такса и таксата на съответната институция.

Точна калкулация можем да направим при конкретно запитване.

Очакваме Ви!

Цени за редакция и корекция

Писмените преводи, извършвани от ТБС Традикс, включват безплатно форматиране и корекция.

Ценообразуване на редакция за преводи, които не са извършени от ТБС Традикс:
а/ 50% от стойността на превода /включва изчитане на целия текст/;
б/ нов превод + корекция /добавените символи, изчислени чрез макрос.
Единичната цена на страница се разделя на 1800 и се умножава по добавените символи.
Цената на редакцията се формира от сбора на а/ и б/. В случай че обемът на новия превод надвиши 70% от обема на текста, поръчката се таксува като превод, а не като редакция.

Цени за устни преводи

Тази услуга се таксува за време.

Цените варират според езиковата двойка, от която се интересувате.

Моля, имайте предвид, че симултанен превод задължително се извършва от екип от двама преводачи.

Свържете се с нас, за да получите информация относно цени и условия за наемане на професионалисти в областта. ТБС Традикс ще осигури специалисти, които ще се справят безупречно в конкретната тематична област. Нашите преводачи са коректни, авторитетни и представителни. Те притежават огромен опит, придобит чрез множество професионални ангажименти на високо ниво. Освен това те постоянно работят за повишаване на квалификацията си чрез различни обучения, с които да надградят уменията си.

Сигурни сме, че можем да откликнем на нуждите Ви и да осигурим надеждни услуги за Вашето събитие.