ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Превод и легализация често представлява комплексна услуга, която включва в себе си официален превод (превод от заклет преводач) на съответните документи и легализацията им държавна институция.

Доверете се на ТБС Традикс, защото:
1) ние знаем къде, кога и как да заверим документите Ви;
2) за Вас работят единствено заклети преводачи, одобрени от МВнР на РБ;
3) си спестявате ценно време;
4) си спестявате банковите такси, които бихте заплатили за заверката на документите Ви;
5) получавате безплатна консултация за целия процес;
6) получавате срокове и цени за преводи и легализация спрямо Вашите изисквания;
7) ползвате услугите ни при пълна конфиденциалност;
8) ползвате безплатен куриер от и до Вашия офис в рамките на гр. София. (Важи за корпоративни клиенти и организации.)

Официален превод

Официалният писмен превод се извършва от заклет преводач, одобрен от МВнР на РБ. В този случай съдържанието на документа се предава изцяло на езика цел заедно с наличните в него заверки. Извършеният превод се оформя на бланка на ТБС ТРАДИКС и се удостоверява с подписа на преводача и печата на агенцията.

Към официалния превод задължително се прикрепя оригинал или заверено копие на преведения документ.

Легализация

Услугата се извършва от различни институции – министерства, агенции, дирекции, посолства, консулски служби, като включва:
- легализация на документи и техни копия/дубликати в държавна институции на Р. България;
- заверка на преводи в отдел „Легализации и заверки“ на Министерство на външните работи на Р. България, когато документите са издадени в България и следва да се използват в чужбина;
- заверка на преводи пред нотариус, когато документите са издадени в чужбина и следва да се използват за използване на територията на Р. България;
- представяне за нотариална заверка на копия от документи без присъствието на титуляря;
- заверка на документи в посолствата и консулските служби, които се намират на територията на гр. София.

Цената на легализацията в различните министерства, посолства, дирекции и др. варира в зависимост от срока на изпълнение и вида на документа.

Общата стойност на услугата се формира като сбор от стойността на превода, фирмената такса и таксата на съответната институция.

Моля, свържете се с нас на +359 878 430 243, +359 878 430 242 или ни изпратете запитване на office1@tbstradix.com, а ние ще отговорим на всички Ваши въпроси!