УСТНИ ПРЕВОДИ

Когато организирате събитие с международно присъствие, със сигурност са Ви необходими надеждни преводачи.

ТБС Традикс е агенция, която предоставя компетентни и опитни устни преводачи. Готови сме да обезпечим събития в различни терминологични области. Работим с доказани професионалисти в областта на устните преводачески услуги. Тяхна задача е да предадат възможно най-точно смисъла на речта от един на друг език. Нашите кадри имат високи лингвистични компетенции, които им позволяват да организират мисълта и речта си по най-ефективния начин.

Видове устен превод

Видовете устен превод основно са два: консекутивен и симултанен. Те се изпълняват по различен начин и имат своите особености. Имайте предвид, че устните преводи са изключително отговорна и комплексна дейност, която поставя преводача под огромно напрежение. Тя изисква не само отлични езикови познания, но и постоянни тренировки, набор от умения, таланти като: бърза мисъл, безпогрешни реакции и предвиждане на обстановката.

Ние от ТБС Традикс подбираме внимателно своите колеги и винаги уверено изпращаме правилния професионалист, който би се справил безупречно със задачата.

Консекутивен превод

Този вид устен превод се осъществява като речта на говорещия и преводната реч се редуват. Преводачът изслушва дадена част, като при нужда си води записки. След това говорещият го изчаква да преведе това, което е казал. Това е успешно решение за туристически групи, официални посещения, в съда и понякога при изнасяне на речи. В зависимост от естеството на събитието, работата може да се извърши от един професионалист. Когато става дума за съдебна зала или изповядване на сделка пред нотариус, ТБС Традикс може да осигури устни преводачи, одобрени от МВнР.

Симултанен превод

Симултанен е устният превод, който върви заедно с речта на говорещия. Тази дейност задължително се извършва от двама специалисти, които се редуват през определен интервал. Естеството на работа не позволява един-единствен човек да обезпечи дадено събитие. Преводачите се намират в кабини, оборудвани със специализирана техника. За разлика от консекутивния, този вид спестява време, тъй като речта на различните езици върви едновременно. Това е най-доброто решение за събития, при които един език се превежда на няколко други. Също така ние можем да Ви съдействаме за осигуряване на необходимата техника за провеждане на мероприятието.

Шушутаж и придружаващ преводач

Шушутаж означава „шепнене на ухо”. Това е разпространена практика, която съчетава техники от двата вида, които споменахме по-горе. При нея обаче не се изисква специализирано оборудване. Преводачът стои в непосредствена близост до слушателите, които обикновено са малка група или само един човек. Придружаващият преводач от своя страна присъства на преговори, сделки и други важни срещи. Може да му се наложи да извърши всички дейности, които до момента обсъдихме. Той се ангажира също в зависимост от събитието да преведе определени документи (например: нотариален акт, декларация.

Цени за устен превод

Тази услуга се таксува за време. Цените варират според езиковата двойка, от която се интересувате. Моля, имайте предвид, че симултанен превод задължително се извършва от двама устни преводачи едновременно. Свържете се с нас, за да получите информация относно цени и условия за наемане на професионалисти в областта. ТБС Традикс ще осигури специалисти, които ще се справят безупречно в конкретната тематична област. Нашите преводачи са коректни, авторитетни и представителни. Те притежават огромен опит, придобит чрез множество професионални ангажименти на високо ниво. Освен това те постоянно работят за повишаване на квалификацията си чрез различни обучения, с които да надградят уменията си. Затова сме сигурни, че можем да откликнем на нуждите Ви и да осигурим надеждни услуги за Вашето събитие.