ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Официални писмени преводи на всички видове документи, извършени от заклети преводачи. Специализирани преводи: право, икономика, финанси, технологии и над 20 други терминологични области.

Какви писмени преводи извършва ТБС Традикс?

ТБС Традикс е преводаческа агенция, която извършва писмени преводи на документи и текстове на всякаква тематика.

Нашите преводачи притежават необходимото образование, значителен професионален опит. Те са гъвкави и компетентни да завършат успешно всеки един проект за писмен превод.

Приемаме поръчки за превод с всякакъв обем.

Извършваме дейността по писмени преводачески услуги, като спазваме пълна конфиденциалност. Можете спокойно да ни поверите материали с данни, статистики и творчески идеи. Съдържанието им ще остане в рамките на ТБС Традикс.

Как извършваме писмените преводи?

Обработваме всяко едно задание чрез стандартни задължителни стъпки, които ни позволяват да вникнем в естеството на текста.

След като ни изпратите Вашето запитване, ние:

  • анализираме документа или текста, който сте ни предоставили; съобразяваме Вашите изисквания и при необходимост извършваме технически операции, като например: сканиране, конвертиране в друг формат, разчитане на ръкописи и други;
  • свързваме се с Вас, за да Ви запознаем с офертата ни, включваща различни варианти за изпълнение;
  • изчакваме да изберете най-подходящия за Вас вариант от предложените и да получим изричното Ви потвърждение – едва тогава започваме да работим по Вашата поръчка;
  • възлагаме контрола на изпълнение на задачата на най-подходящия служител, който следи всеки един етап;
  • възлагаме изпълнението на превода на проверени преводач и редактор, за които сме сигурни, че ще се справят прецизно, отлично и в срок с Вашата поръчка;
  • проверяваме за съответствие с изискванията, които сте ни поставили;
  • предоставяме Ви готовия преведен текст – това става по най-удобния за Вас начин.

Можете да ни се доверите с поръчката си превод.

ТБС Традикс работи по стандартите за качество ISO 9001:2008, ISO 17100:2015 и EN 15038:2006, като притежава съответните сертификати.

Имаме договор с МВнР на Република България, дирекция „Консулски отношения“, сектор „Легализации и заверки“, който ни дава право да извършваме официални писмени преводи. Всяка лицензирана агенция за преводи и легализация в България трябва да отговаря на това изискване.

Преводи на документи

ТБС Традикс приема документи и текстове от всяка терминологична област. Предлагаме и услугата легализация.

Писменият превод на документи е отговорен и важен процес. Понякога той се налага еднократно, като например при кандидатстване за работа или обучение в чужбина. Имаме и клиенти, които се нуждаят от тази услуга постоянно за целите на своя бизнес.

Това са някои от документите, които най-често ни се възлагат за превод от чужд на български език или обратно:
удостоверение за раждане; удостоверение за брак; свидетелство за съдимост; диплома; пълномощно; декларация; епикриза; юридическа документация; банкова документация; техническа документация; други.

Извършваме дейността по писмени преводачески услуги, като спазваме пълна конфиденциалност. Можете спокойно да ни поверите материали с данни, статистики и творчески идеи. Съдържанието им ще остане в рамките на ТБС Традикс.

Специализирани и технически преводи

Най-често към тази категория спадат различни ръководства и инструкции.

Предлагаме също така превод на уебсайт или софтуер.

Нашите преводачи ще се справят безупречно с материали със строго специализирана терминология.

Постоянно усъвършенстваме уменията си и обогатяваме ресурсите, които ни позволяват да изготвим точни и качествени преводи.

Безпроблемно ще се справим с писмени текстове от сферата на правото, технологиите, науката, медицината, архитектурата, финансите и икономиката, дизайна и още много.

Превод на художествена литература

Преводът на художествена литература е специфичен процес.

Ние разполагаме с талантливи преводачи, които ще дадат на Вашия текст в проза или поезия нов живот на друг език. Умеем да запазим стилистиката и познаваме всички тънкости на тази сложна дейност. Освен това ще приемем задания с всякакъв обем.

Ще преведем и половин страница, ако това Ви е необходимо. А когато имате нужда от екип от преводачи и редактори за проект, съдържащ хиляди страници, ние ще се справим и с тази задача.

Срокове и цени за превод

Сроковете за изпълнение зависят от вида на документите/текстовете, техния обем, както и предпочитанията на клиентите ни.

Приемаме бързи и експресни поръчки, при които съкращаваме времето за изпълнение.

Цените варират според езиковата двойка, обема за превод, а също така и от терминологията.

Разбира се, имаме клиентска програма, която дава значителни отстъпки за редовни клиенти и при голям обем на поръчката за превод на документ/текст.

Ако се интересувате каква би била цената за Вашия превод, моля, не се колебайте да се свържете с нас.