КАК И КАКЪВ ПРЕВОД ДА ИЗБЕРА?

Когато имате нужда от превод, може да чуете различни изрази като „(официален) превод“, „заверен превод“ или пък „легализиран превод“, „превод от заклет преводач“ и веднага се изправяте пред въпроса: "Ами сега? Какъв превод ще ми е нужен, какъв превод ще ми свърши работа?" Объркващо е, нали?

Нека първо уточним, че най-важното е какви са изискванията и указанията към Вас от мястото, където следва да представите превода на своите документи.

За да сте спокойни, че ще получите правилната услуга и че няма да се налага да заплащате излишни такси, нашата агенция за преводи ТБС Традикс Ви съветва, преди да възложите своята поръчка за превод на документи, да уточните с изискващия/получаващия Вашите преведени документите следното:

Ако преводът е необходим за ползване в България:

  • обикновен превод ли Ви изискват или
  • официален превод, или
  • официален превод с нотариална заверка на подписа на преводача?

Ако преводът е необходим за ползване в чужбина:

  • обикновен превод ли Ви изискват или
  • официален превод, или
  • официален превод + апостил?

Преводът на документи бива няколко вида:

1. Обикновен превод

Обикновеният превод представлява превод, който не е подписан от преводач и не е изготвен на бланка на нашата агенция за преводи.

2. Официален превод (превод от заклет преводач)

Официалният превод се изготвя от заклет преводач на бланка на нашата преводаческа агенция. В края на извършения превод преводачът подписва декларация за извършената от него услуга, полага своя подпис, а нашата агенция за преводи поставя своя печат. Заклетият преводач притежава необходимото образование, а също така документи и регистрация като преводач в сектор „Заверки и легализации“ към МВнР на Република България. Част от тези документи представлява подписана пред нотариус декларация, че преводачът е запознат с наказателната отговорност, която носи за верността на всеки извършен от него превод. Бихме искали да обърнем внимание, че всеки преводач и служител, работещ за агенция за преводи ТБС Традикс, има подписана декларация за конфиденциалност. Важно е да се знае, че при извършване на официален превод, преводачът е длъжен да се придържа стриктно към съдържанието на документа, който превежда. Преводачът няма право да променя фактология.

3. Заверен превод

Това е понятието, при което настъпват редица обърквания, и съответно започваме с уточняващите въпроси към клиентите на нашата агенция за преводи: Какво точно Ви е необходимо?

  1. Официален превод (превод от заклет преводач) или
  2. официален превод + заверка на подписа на преводача от нотариус (ако документът ще бъде използван в България) или заверка на подписа на преводача от МВнР (в случай че документът ще се ползва в чужбина).

Важно е да знаете, че при превода, описан в т. 2, се начисляват допълнителни такси, извън цените за превод.

При необходимост от преводачески услуги наред с описаните по-горе видове превод, много често се търси като услуга „легализиран превод“. Тук е важно да уточним следното: превод и легализация са две отделни услуги. Легализацията се извършва на документа, а не на превода му. В случай че там, където ще подавате своя документ, са Ви изискали „легализиран превод“, е важно да се уточни с тях, дали имат предвид официален превод (превод от заклет преводач) или заверен превод – понятията, за които Ви разказахме по-горе.

Много често, особено когато документите следва да се използват в чужбина, под „легализиран превод“ се има предвид превод и легализация. Повече за тази услуга може да прочетете тук.