КАКВА Е ЦЕНАТА ЗА ПРЕВОД?

Важно е да знаете, че ние от агенция за преводи ТБС Традикс се стремим нашите цени за преводи да са съобразени с пазарните условия, като в същото време държим на високото качество.

Имате пред Вас текст или документ, но нямате идея колко ще Ви струва неговият превод.

Какво правите? Обаждате се на агенция за преводачески услуги с молба да Ви кажат цена, но вместо такава получавате въпроси, уточнения и др., които могат да Ви объркат. Всичко това е, защото преводаческата услуга не е съизмерима с готовия продукт в някой магазин. Цената за нея се състои от няколко компонента, с чиито особености бихме желали да Ви запознаем.

Първият от тях е ПОСОКАТА НА ПРЕВОД, тоест от какъв на какъв език следва да се извърши преводът.

Вторият е ОБЕМЪТ (БРОЯ СТРАНИЦИ) ЗА ПРЕВОД.

От своя страна обемът за превод представлява сбор от преводачески страници.

Важно е да знаете, че преводаческата страница се различава от страницата на документа/текста, който имате пред Вас. Много хора, които никога не са ползвали услуги за превод, се затрудняват да разберат отговора на въпроса: „Как така имам 1 стр., а тя не е равна на една страница превод?“

Наложеният в България метод за изчисляване на преводаческа страница е съгласно Български държавен стандарт, според който 1 преводаческа страница готов превод = 1800 символа с интервалите. Това означава, че всяка буква, цифра, интервал и препинателен знак се броят и създават общия сбор символи на текста.

Добре, но как да знаете колко символа има във Вашата страница. Има два начина, които биха Ви помогнали за изчисляването:

  1. Ако разполагате с документа/текста в *.doc Отивате в Review - Word Count – Characters (with spaces) и посоченото число делите на 1800.
  2. Ако не разполагате с документа/текста в *.doc Донасяте в офиса ни или ни изпращате сканиран/сниман документа/текста, който имате за превод. Ние на база нашия опит преценяваме на око колко преводачески страници максимум би Ви излязъл преводът. Преценката на око не трябва да Ви плаши. Тя е само с цел да бъдете ориентирани в максималния обем и съответно максималната цена, която ще Ви струва преводът.

Крайният обем страници се изчислява на база готов превод, а не с предположения или на око. След като преводът бъде завършен, той вече ще е в *.doc и тогава с помощта на компютъра по описания по-горе начин, преводът ще бъде изчислен абсолютно точно.

Освен посоката на превода и обема, от изключително значение за ценообразуването е и СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Срокът за изпълнение играе основна роля при калкулиране на крайната стойност на преводаческата услуга, като той от своя страна е зависим от обема (броя преводачески страници), които съдържа една поръчка за превод. Ако имате например 10 стр., те могат да бъдат изпълнени например за 1 работен ден – експресна поръчка, 2 работни дни – бърза поръчка или 3 работни дни – обикновена поръчка (на различна цена според вида услуга), но ако имате 100 стр. – за тях ще е необходимо повече време. Ние от агенция за преводи ТБС Традикс имаме възможност за изпълнение, освен на обикновени поръчки за превод, и на бързи, и експресни преводи.

Един компонент, който понякога намира място във формирането на цената, това е ЗАВИШЕНИЕТО ЗА СТРОГО СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ.

Ние от агенция за преводи ТБС Традикс разполагаме с тясно специализирани професионалисти, извършващи превод на документи и текстове с медицинска, техническа и др. насоченост.

За да Ви улесним в намирането на отговор на въпроса колко ще Ви струва преводът, Ви предлагаме възможността да ни изпратите документа или текста, който имате за превод, а ние:

  1. да го прегледаме внимателно заедно с неговите терминологично обособени части, ако има такива;
  2. да Ви ориентираме в максималния обем на превода;
  3. да Ви изготвим оферта, включваща варианти с различните срокове за изпълнение на конкретния обем + цената за всеки от тях. Така Вие ще сте напълно наясно предварително каква ще бъде максималната цена, която ще заплатите за услугата превод.